+905302184228

drbavsar@gmail.com

Dil Hastalıkları

dil hastalıkları

Dil Hastalıkları

Dil hastalıkları.

Dil

dil hastalıkları

Dil hastalıkları çeşitli şekillerde görülebilir. Önce dilin işlevi ve yapısından başlayacak olursak; dil çok katlı yassı epitel doku ile döşeli bir kas ve yumuşak doku kitlesidir. Dil gövdesi ve dil kökü olmak üzere 2 ana bölüme ayrılır. Hareketli ve fonksiyon açısından daha önemli olan ve kaslardan oluşan dil gövdesi, dilin 2/3 ön kısmını oluşturur ve ağız boşluğunda bulunur. Hareketsiz olan ve daha çok lenf dokudan oluşan dil kökü, dilin 1/3 arka kısmını oluşturur.

Dilin solunum ve sindirim (yutma) fonksiyonları ile yaşamsal; konuşma, tat alma ve immun sistem olması  fonksiyonları ile yaşam kalitesini arttırma görevleri vardır. Dil hastalıkları.

Dil Bağı (Ankiloglossi)

Çoğu zaman doğumsal olarak dilin altındaki bağın kısa ve bağlı olmasıdır. Genellikle doğumun ilk yıllarında dikkati çeker. Aşırı kısa ve dil hareketlerini engelliyor ise, bebeğin emme fonksiyonunu ve konuşma çağında bir çocuk ise konuşmasını bozar. Tedavisi genellikle basit bir cerrahi müdahaledir. Ancak çok aşırı kısa ve bağlı değişik tedaviler de gerekli olabilir.

LİKEN PLANUS

Cilt ve mukozaların hastalığıdır. Dilde birbiri ile bağlantılı veya ayrı gruplar halinde beyazımsı lekeler şeklinde görülürler. Dil derisinde mercimek kadar olan gri veya mavimsi plaklar da görülebilir. Lekeler bulundukları mukozadan sıyrılamazlar, sert ve düzdürler. Ağrı eşlik etmez.

Tedavi; güneş, tütün, alkol, kimyasal maddeler gibi olası toksik maddelerin engellenmesi ve oral hijyenin sağlanmasıdır. Dil hastalıkları.

Coğrafik Dil (Migratory glossitis):coğrafik dil

Dil dorsumunda genellikle keskin ve sarı kenarları hafif kalkık yuvarlak lezyonlar şeklinde görülür. Birçok yama ayrı ayrı oluşup, sonra birleşebilir. En tipik özelliği zaman içinde kendiliğinden değişiklikler göstermesidir. Bu nedenle “migratory” adı verilmiştir. Çocukluk dönemde başlayıp,
tüm yaşam boyunca devam edebilir ve spontan düzelmeler gösterir. Yakınmaya neden olmaz, tesadüfen hasta veya hekim tarafından saptanır. Ciddi bir hastalık değildir. Dil hastalıkları.

Saçlı Dil (Hairy tongue)saçlı dil

Nedeni tam olarak açıklanmış değildir. Ağız ve diş hijyeni iyi olmayan, aşırı tütün ürünleri ve/veya alkol alan, geniş spektrumlu antibiyotik kullanan (özellikle lokal uygulama şeklinde) kişilerde daha sıktır. Ender olarak mantar enfeksiyonu da olabilir. Saçlı görünüm muhtemelen bazı bakteriler ve/veya tütün kullanımı ile renkli hal alması sonucunda oluşur. Saçlı dil görünümü tipiktir.Ağız içinde ve boğazda irritasyon ve batma hissine neden olabilirler. Dil hastalıkları.

Tedavi kolay olmayıp, ağız-diş hijyenine dikkat etmek, antibiyotik kullanımı varsa kesmek, mantar saptanırsa mantar tedavisi uygulanmalıdır. Günde 2 kez bikarbonatlı veya oksijenli sulu solüsyonlar ile dilin derisinin fırçalanması faydalı olabilir.

 

Fissürlü (Skrotal) Dil

Toplumun yaklaşık %5’inde görülen ve nedeni bilinmeyen, dil yüzeyinde anormal çatlak ve oyuklarla seyreden bir tablodur. Fissürlerin şekli değişken olabilir. Geç çocukluk ve yaşla artan bir şekilde ortaya çıkma eğilimindedir. Bazen Melkersson-Rosenthal Sendromu ile birlikte bulunabilir.

 

Kaynak:  Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Uludağ Üniversitesi